Business Central SMART edition
Функціональні області

SMART Payroll

Облік заробітної плати та кадрів

Управління персоналом
 • Облік трудових і цивільних договорів
 • Уніфіковані друковані форми кадрових наказів
 • Довільні шаблони друкованих форм кадрових наказів (з налаштуванням через Word-layout)
 • Автоматична генерація тексту кадрового наказу, згідно з текстовим шаблонами
 • Категорії позицій, статистичні групи, ранги, автоматичне визначення умови договору
 • Використання даних з класифікатора професій під час створення посади
 • Побудова структури підрозділів і структури підпорядкованості співробітників
 • Спрощене адміністрування підрозділів, позицій або з використанням наказів за штатним розкладом
 • Архівація і перегляд Штатного розкладу на будь-яку дату
 • Прикріплення зовнішніх файлів до записів довідників
 • Формування групових кадрових наказів
 • Повідомлення про події в системі
 • Інтеграція зі SMART HCM & LMS
Табельний облік
 • Необмежена кількість зарплатних календарів (графіків роботи)
 • Змінні календарі на підставі довільних схем роботи
 • Автоматичний поділ кількості робочих, вечірніх, нічних, святкових годин
 • Персональні календарі
 • Підсумований облік робочого часу
 • Автоматичне створення табелів обліку робочого часу
 • Коригувальний табель робочого часу з автоматичним перерахунком нарахувань і податків
 • Контроль щорічних оплачуваних відпусток. Перегляд балансу днів відпустки на будь-яку дату
 • Визначення найкращих умов оплати перебування у відрядженні
 • Скасування або коригування наказів на відсутність
 • Інтеграція з пропускною системою
 • Накази на відсутність
 • Графік відпусток
 • Заяви на відпустку
 • Табель обліку робочого часу П-5
Розрахунок та виплата заробітної плати
 • Конструктор побудови алгоритмів розрахунків з підтримкою логічних функцій, арифметичних дій, математичних функцій, змінних, констант, заокруглень, вбудованих функцій розрахунку.
 • Автоматичний облік кадрових операцій під час розрахунку заробітної плати
 • Розрахунок для всіх типів авансових виплат, попередній розрахунок, остаточний розрахунок заробітної плати, облік зарплатних документів з формуванням фінансових операцій
 • Перерахунок рядків документа, перегляд деталей розрахунку згідно з обраним алгоритмом, контроль даних розрахунку середнього заробітку
 • Індексація заробітної плати
 • Використання в розрахунках даних з інших модулів системи (купівлі, продажу, роботи)
 • Робочий процес затвердження зарплатних документів або пакетів зарплатних документів фінансового обліку
 • Автоматичне формування сум до виплати для співробітників і сум до виплати для податкових органів
 • Облік і споживання резервів витрат майбутніх періодів відповідно до облікової політики
 • Контроль і закриття зарплатних періодів
 • Розсилка та/або доступ співробітників до інформації про зарплату
Звіти
 • Картка співробітника П-2
 • Платіжна відомість співробітника (розрахунковий листок);
 • Розрахунково-платіжні відомості (Форми П-6, П-7)
 • Довільна динамічна форма Розрахункової відомості (за Excel-шаблоном)
 • Довідки про доходи
 • Відомість на виплату
 • Формування файлу імпорту відомості в клієнт-банк
 • Баланс відпустки
 • Звіт за виконавчим листом
 • Відсутність / Присутність співробітника
 • Список співробітників на дату
 • Інформація про вакансії 3-ПН
 • Power BI звіти
Регламентовані звіти
 • Заява-розрахунок ФСС
 • Протокол комісії ФСС
 • Повідомлення про прийняття працівника
 • Статистична звітність 1-ПВ (місяць, квартал) з експортом в xml-або Excel-файл
 • Звіт 10-ПОІ
 • Звіт про квоту з працевлаштування
 • Формування єдиної звітності «Податковий розрахунок сум доходу», основна частина, додатки 1, 4, 5. Експорт в xml.
ЗАЛИШИТИ ЗАЯВКУ НА ДЕМОНСТРАЦІЮ SMART Payroll
ЗАМОВИТИ ДЕМОНСТРАЦІЮ SMART Payroll Функціональні області
X

Будь ласка,
заповніть всі поля.